Menu rozwijane

Przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczący Sekcji Młodych Regionu Mazowsze. Jest również skarbnikiem w swojej komisji zakładowej w CSK MSWiA.

Mieszka w Pruszkowie, a pracuje w Klinice Kardiologii CSK MSWiA, gdzie zajmuje się kardiologią interwencyjną (zabiegi hemodynamiczne oraz elektrofizjologia serca).

Posiada specjalizację z kardiologii, a obecnie kontynuuje szkolenie w kolejnej specjalizacji – angiologii.  Rozpoczął też przewód doktorski. Prowadzi także zajęcia ze studentami wydziału medycznego oraz wykłady w trakcie kursów specjalizacyjnych.