Menu rozwijane

Jest studentem III roku  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Od najmłodszych lat społecznie zaangażowany w sprawy młodego pokolenia. Wielokrotnie wybierany przez społeczność szkolną na poziomie gimnazjum i liceum  na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 

W latach 2017 – 2018 radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa  z ramienia CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.  Twórca i jeden z założycieli wpisującego się w oczekiwania Mieszkańców Gminy Jabłonna ,,05–110 Stowarzyszenia Młodych Mieszkańców Gminy Jabłonna’’. Jednym  z najważniejszych osiągnięć organizacji pozarządowej było zorganizowanie ponad 1000 pakietów ochrony osobistej w ramach gminnej inicjatywy ,,Bezpieczny senior w Gminie Jabłonna – zwalczanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii Covid–19’’. 

Od 2020 roku radny Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. młodego pokolenia w Instytucie Debat o Środowisku.