Menu rozwijane

Magister prawa, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Wiceprezeska Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Edukator, trener młodzieżowa, koordynator projektów. Ekspert z zakresu polityki młodzieżowej i  działacz społeczny.

Pracuje jako prawnik wspierając min. organizacje pozarządowe. Zaangażowana w wiele projektów lokalnych i międzynarodowych na rzecz młodzieży. Realizowała projekt dotyczący przedsiębiorczości wśród młodych osób wspólnie z partnerami z Chin, Indonezji, Kazachstanu czy Kirgistanu. Ukończyła liczne szkolenia i kursy trenerskie (krajowe i międzynarodowe). Trener edukacji pozaformalnej i koordynator projektów Erasmus+ w sektorze młodzieżowym. 

Należy do grupy ekspertów projektu SAD– Sieciowanie, Aktywność i Dialog. Pracuje jako koordynator inicjatyw młodzieżowych oraz trener Młodzieżowych Rad Gmin. Angażuje się w kwestie upowszechniania edukacji klimatycznej i obywatelskiej. Swoim doświadczeniem i wiedzę praktyczną dzieli się z młodzieżą z terenów całej Polski oraz młodzieżą z krajów partnerskich min. Słowacji, Gruzji, Ukrainy, Czech.