Menu rozwijane

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów kadencji 2021/2022, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej blisko 3 tysiące aktywnych członków.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej w zakresie organizacji i nadzorowania prac w ramach inicjatyw na skalę regionalną i ogólnopolską, tworzeniu projektów rozwiązań dotyczących istotnych tematów dla środowiska młodych ludzi, tj. wsparcia psychologicznego dla studentów, waloryzacji stypendium socjalnego oraz w tworzeniu i analizowaniu badań przeprowadzanych przez NZS, dotyczących między innymi wsparcia psychologicznego studentów i mobbingu na uczelniach wyższych.

Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studentka Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.