Menu rozwijane

Konsultant Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie oraz regionalnego punktu sieci Eurodesk. Od 2014 roku związana z organizacjami społecznymi. Psycholog społeczna, doradca zawodowy, wieloletnia koordynatorka działań międzynarodowych, facylitatorka wymian, trener kompetencji społecznych i cyfrowych, mentor młodzieżowych grup inicjatywnych.

Członkini Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Lublina i Rady Działalności Pożytku Publicznego Lublina. Jedna z inicjatorów  zakończonego sukcesem procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży dla Lublina w 2023 roku. Głęboko wierzy w moc edukacji pozaformalnej i wzmacniania pozycji młodych ludzi w życiu społecznym. W wolnych chwilach lubi odkrywać piękno nowych miejsc.