Menu rozwijane

Kierownik biura NSZZ Solidarność–80. Ukończyła studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja rachunkowość i podatki, na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od 2009 roku pracuje w Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”–80. W 2016 roku, przy współpracy z firmą Largo Capital sp. z o.o., koordynowała projekt mający na celu rozwój działalności NSZZ „Solidarność”–‘80.

Ukończyła kursy z zakresu asystent ds. księgowości oraz pracownik działu kadr i płac. Otrzymała stypendium od Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007 – uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen. Interesuje się sportem, filmem, turystyką, polityką i gospodarką. Posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Mieszka w Warszawie.