Menu rozwijane

Założycielka Fundacji Strefa Dorastania, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, studentka pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie– Skłodowskiej.

Wieloletnia wolontariuszka wielu organizacji oraz działaczka na rzecz równych praw i włączania dzieci i młodzieży.