Menu rozwijane

 

Zbigniew Mirek.jpg [421.65 KB]

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek – ur.: Kraków, 08.01.1951. Zawód: biolog-botanik (taksonomia, fitogeografia, ekologia roślin naczyniowych, ochrona przyrody, ekoteologia, ekoetyka).

Wykształcenie: 1973 – mgr biologii w UJ Kraków; 1980 – doktorat; 1993 – habilitacja w   Instytucie Botaniki PAN; 1997 – tytuł profesora. Kariera: l. 1972-2020 pracownik naukowy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, w l. 1999-2011 dyrektor tegoż Instytutu. Od 2020 doradca ds. ekologii w RDLP Kraków. Od  2000 wykładowca „ochrony przyrody i środowiska” na Wydziale Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, studiach podyplomowych i  doktoranckich  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz wykładowca ekoteologii, ekoetyki i teologii stworzenia w Instytucie Studiów Franciszkańskich. Promotor 11 doktorów. Publikacje: ponad 500 publikacji naukowych i  popularnonaukowych, w tym 24 książki. Funkcje: przew. Komitetu Botaniki PAN (2007-2011); przew. Komitetu Ochrony Przyrody PAN (2007-2015); członek. Komitetu Ekologii PAN (1998-2004); prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1998-2004); członek Komitetu Sterującego ogólnoeuropejskiej organizacji ochr. szaty roślinnej Planta Europa (od 2001); członek założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Fides et Ratio; prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego; członek Komitetu d/s Światowego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury RP (od 2003); od 2016 v–ce przew. Państwowej Rady Ochrony Przyrody  i przew. Międzynarodowego Zespołu d/s Puszczy Białowieskiej (2018/2019) przy Min. Środowiska; członek Rad Naukowych kilku instytucji naukowych i  parków narodowych. Redaktor i założyciel kilku polsko i  anglojęzycznych periodyków i  serii naukowych.