Menu rozwijane

Tomasz Gierat.jpg [474.00 KB]

Mgr inż. leśnictwa, absolwent studiów dziennych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w  Krakowie. W 2017 r. powołany przez Ministra Środowiska prof.  Jana Szyszko na dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w  Zegrzu (1988 r.). Ukończył studia podyplomowe: Ochrony Przyrody na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie (1992 r.), Ochrony Parków Narodowych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1995 r.) oraz Wyceny Nieruchomości w  Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2004 r.).

Wieloletni biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie między innymi w  dziedzinie: ochrona przyrody, ochrona środowiska, leśnictwo, dendrologia i  łowiectwo. Członek: Rady Społeczno – Konsultacyjnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Rady ds. ekoMałopolski, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ligii Obrony Kraju. Krótkofalowiec, porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi oraz  medalami „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju” (brązowym, srebrnym – 2  krotnie i złotym).