Menu rozwijane

Stefan Taczanowski.jpg [487.99 KB]

Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w  Krakowie. Po podjęciu pracy w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH prowadził badania z dziedziny analizy aktywacyjnej neutronami 14 MeV i  spektrometrii gamma. Uwieńczeniem tego okresu była praca doktorska obroniona w 1975 r. Od 1977 r. zajmuje się energetyką jądrową oraz przyszłościowymi i odnawialnymi źródłami energii. Jego osiągnięcia naukowe zaowocowały zaproszeniami na staże m.in. w  Kernforschungszentrum Karlsruhe (1981–1987) oraz na Uniwersytecie Tokijskim (1996). W 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Problemów Energetycznych Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1992–2009) oraz kierownika Katedry Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2009–2012). Jego zainteresowania obejmują również interdyscyplinarny krąg zastosowań fizyki w zagadnieniach filozoficznych i społecznych.