Menu rozwijane

Roman Niżnikowski.jpg [439.25 KB]

Nauki rolnicze, zootechnika i rybactwo, hodowla małych przeżuwaczy i zwierzyny płowej, ochrona i pielęgnacja środowiska (w tym krajobrazu), systemy chowu, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji zwierzęcej.

Studia ukończył w 1977 roku na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Stopień doktora uzyskał w r. 1981, dr hab. w r. 1989, tytuł profesora w r. 1996. Był promotorem 13 zakończonych przewodów doktorskich, 93 magisterskich. Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW (od 20.11.2015 do 24.02.2020 jej przewodniczący). W latach 2017-2018 był członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie. Od 2017 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej IOŚ – PIB, członkiem Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego (2021) oraz członkiem (od 1991 roku) i prezesem (od 2019 roku) Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Prof. dr hab. Jana Szyszko, członkiem Rady Naukowej IZ – PIB oraz Rady Naukowej IUNG – PIB. Należy do PZŁ (1988). Od 2021 r. jest członkiem PROŚ . Kierował 24 projektami MEN, KBN, NCBiR, program 5 UE oraz zleconych przez jednostki gospodarki.

Jest autorem 604 publikacji, w tym 288 monografii i rozpraw, 124 doniesień i komunikatów naukowych, 155 artykułów przeglądowych i popularnonaukowych, 23 książek, 14 maszynopisów nie publikowanych. Posiada Srebrny Krzyż Zasługi (1999), Złoty Krzyż Zasługi (2005), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2015), Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020), Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” (2001), Medal Edukacji Narodowej (2013), statuetkę „Osobowość Roku Świata Nauki 2018 ProEnergo”.