Menu rozwijane

Robert Szewczyk.jpg [487.14 KB]

Dr nauk ekonomicznych (Uniwersytet Gdański), koordynator ds. polityki klimatycznej i transformacji energetycznej KK NSZZ „Solidarność”. Zawodowo związany z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” od 1998r., gdzie jest starszym specjalistą ds. międzynarodowych, przedstawicielem w Komitecie Doradczym Związków Zawodowych przy OECD (TUAC); zajmuje się również kwestiami dialogu społecznego w korporacjach ponadnarodowych i migracji.