Menu rozwijane

Piotr Grochowski.jpg [434.54 KB]

Dr Piotr Grochowski w 1992 roku ukończył studia jako magister biologii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W 2002 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1993 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Filia w Gorzowie Wlkp. Od 2017 r., współpracuje z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał uprawnienia Eksperta przyrodniczego (środowiskowego) w zakresie siedlisk i ornitologii. Inspektor nadzoru w zakresie ochrony środowiska i zieleni przy budowie S3, wykonuje ekspertyzy dotyczące stanu zachowania i inwentaryzacja drzew i krzewów przydrożnych oraz ekspertyzy związane z występowaniem gatunków chronionych.

Działalność naukowa i społeczna: Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gorzowie Wlkp. (od 2001 r.), członek Zarządu Głównego LOP. Wiceprzewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ w Gorzowie Wlkp.. Przewodniczący Rady Społeczno-Naukowej Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Lubuskiego. Członek Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Bory Lubuskie”. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lichenologów IAL (International Association for Lichenology). Członek Nordic Lichen Society. Członek Europejskiej Rady Resuscytacji ERC. Wolontariusz PCK – Instruktor/Wykładowca Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Honorowy dawca krwi.

W swoim dorobku posiada liczne publikacje naukowe, monografie przyrodnicze oraz podręczniki z biologii i z pierwszej pomocy przedmedycznej.