Menu rozwijane

ks2_5724.jpg [240.09 KB]

Przewodniczący Rady. Urodzony 29 czerwca 1975 roku w Skierniewicach. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Skierniewicach, kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W okresie studiów angażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w tym był Dyrektorem Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej NZS. Absolwent studiów podyplomowych „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołę Główną Handlową. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski. Ukończył International MBA – program prowadzony przez Centre for Management Training na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium „Relacje międzynarodowe i dyplomacja” w  Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W latach 2002–2004 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Następnie był Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy (2004–2006). Radny Gminy Maków (powiat skierniewicki) w kadencji 2002–2006. W latach 2005–2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. W tym okresie zorganizował i był pierwszym kierownikiem Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w  Instytucie Ochrony Środowiska (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Po 2007 r. pracował jako główny specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. W okresie 2009–2015 pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. techniczno–eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu. Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego.

W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.