Menu rozwijane

Mirosław Parol.jpg [404.59 KB]

Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol, profesor nauk technicznych, od 1985 roku pracownik Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

(WE PW). W latach 2005-2008 zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, w latach 2012-2019 kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych tego Instytutu.

Od lutego 2016 roku do września 2020 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, członek sekcji „Nauka, innowacje” oraz „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”. W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku doradca Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP.

Specjalizuje się w elektroenergetyce. Jest autorem bądź współautorem wielu publikacji dotyczących sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych.

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez instytucje odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe (Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w pracach badawczych i ekspertyzach realizowanych dla różnych podmiotów prawnych (przemysłowych i innych).

Prowadzi wykłady dla studentów na Wydziale Elektrycznym PW. Był promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich na kierunku Elektrotechnika oraz Informatyka WE PW.

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Sekcji Polskiej IEEE – Oddziału Power Engineering Society / Industry Applications Society.