Menu rozwijane

Mariusz Gajda.jpg [417.52 KB]

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej z 1980. Tematem jego pracy magisterskiej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku. Po studiach pracował w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN oraz firmach projektowych i wykonawczych. W 1988 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania i konsultingu w  budownictwie wodnym, stosując innowacyjne w Polsce rozwiązania. Wykonał m.in. elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów oraz kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Doradzał Enerdze SA i PGE Energia Odnawialna SA w  zakresie energetyki wodnej.

W latach 1998–2000 był doradcą ministra ochrony środowiska, a w latach 2001–2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA. Od roku 2005 organizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego został prezesem w okresie od  1  lipca 2006 do 19 grudnia 2007.

Od 19 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. wiceminister środowiska, odpowiedzialny za  gospodarkę wodną. Od 14 listopada 2017 r. do 14 stycznia 2018 r. –  pełnomocnik rządu do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od lipca 2018 r. w Energa OZE SA, gdzie zajmuje się 4 elektrowniami wodnymi, w tym EW Włocławek i ESP Żydowo. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Wiceprezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych.