Menu rozwijane

Marek Ściążko.jpg [457.43 KB]

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko jest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą kończył w 1975 r. W 1980 r. odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla, w  wyniku czego powstała praca doktorska. W  1993 r. otrzymał stypendium na University of North Dakota, USA, w  dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce.

W latach 1987–1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko–Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 do 2013 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Sekretarza Naukowego. Jest członkiem Grupy Doradczej ds. Energetyki – DG RTD UE, Komitetu Energetyki oraz Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. Jest także profesorem w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (AGH). Jest współautorem 130 artykułów, 29 monografii i 57 patentów.