Menu rozwijane

Łukasz Popławski.jpg [410.71 KB]

Dr hab. Łukasz Popławski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Wykładowca akademicki związany jako profesor nadzwyczajny z   Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Finansów Publicznych) oraz PWSZ w Sanoku (zakład Ekonomii) . W przeszłości wykładał także na Uniwersytecie Rolniczym w  Krakowie, PWSTE w Jarosławiu i w PWSZ w  Krośnie. Promotor 5 prac doktorskich, recenzent w 15 przewodach doktorskich i członek w 3 przewodach habilitacyjnych oraz sekretarz w  2  przewodach habilitacyjnych. W zakresie jego zainteresowań badawczych i  naukowych znajdują się w szczególności finanse publiczne, polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomia i finanse (mikro– i makroekonomii, polityka gospodarcza, finanse, w  tym finansów samorządowych i przedsiębiorstw oraz ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, polityka ekologiczna oraz  finansowanie ochrony środowiska i rolnictwa  W  przeszłości oraz aktualnie członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i sp. zo. o. Członek towarzystw naukowych m.in. PTE, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i  Zasobów Naturalnych.