Menu rozwijane

Krystyna Czaplicka-Kolarz.jpg [676.74 KB]

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz, Politechnika Śląska w Gliwicach. Absolwentka Wydziału Mechaniczno–Technologicznego Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. Dr hab. nauk technicznych (1998) w dyscyplinie: inżynieria środowiska, energetyka i  górnictwo. Od 2006 jest profesorem tytularnym. Specjalistka z zakresu: inżynierii środowiska zwłaszcza na terenach górniczych, ekoefektywności procesów technologicznych, w tym technologii czystego węgla i ekologistyki.

Kierowała ponad 30 krajowymi i międzynarodowymi programami i projektami badawczymi (projekty finansowane przez Bank Światowy, Komitet Badań Naukowych, NCBR, Ministerstwa i Urzędy Marszałkowskie). W latach 2005–2015 brała udział w 8 projektach foresightowych. Kierowała m.in. Narodowym Projektem Foresight – Wdrożenie Wyników, oraz projektami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego kraju i zeroemisyjnej gospodarki energią. Za  swoją działalność badawczą i organizacyjną została uhonorowana wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi, w tym w 2014 roku Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Od lat aktywnie współpracuje z najważniejszymi zespołami eksperckimi i  naukowymi w  Polsce. W latach 2012–2017 była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2002 roku zasiada w Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Od 2018 – jest członkiem Rady NCBR. Jest także członkiem Komitetu Sterującego programem strategicznym NCBR – „Techmatstrateg – Nowoczesne technologie materiałowe”. W 2020 roku kierowała Zespołem Redakcyjnym opracowującym program strategiczny NCBR pt. „Nowe technologie w zakresie energii”, a  obecnie jest Przewodniczącą Komitetu Sterującego tym programem.

Od 30 lat jest członkiem Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz Regionu Śląskiego, za co w 2019 roku uhonorowana została Platynowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji – wyróżnieniem RIG w Katowicach.