Menu rozwijane

Janusz Gołaś.jpg [546.29 KB]

Chemik analityk, absolwent Uniw. Jagiellońskiego, Wydz. Mat.–Fiz.–Chem. Do 2020 r. kierował Katedrą Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydz. Energetyki i Paliw AGH. Jest autorem m.in. ponad 450 publikacji w czasopismach o uznaniu międzynarodowym, dwóch książek i  jednego patentu oraz prezentacji na konferencjach międzynarodowych. Wypromował 13 prac doktorskich, w tym siedem wyróżnionych. W latach 1995–2005, jako dyrektor International School of Technology w AGH, koordynował międzynarodowy program studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w AGH w języku angielskim w oparciu o umowę o podwójnym dyplomowaniu z Illinois Institute of Technology (Chicago, USA). Jako Pełnomocnik Rektora stworzył w latach 2007–2016 Uczelnianą Bazę Przedmiotów w Języku Angielskim (obecnie ok. 200 przedmiotów i 2000 studentów). W różnych programach prowadził i prowadzi wykłady w języku angielskim. Kierował 13 projektami finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dwoma projektami edukacyjnymi Funduszu Marii Curie dotyczącymi implementacji studiów inżynierskich prowadzonych w języku angielskim do polskiego systemu edukacyjnego. Autor i kierownik realizowanego w AGH w latach 2000–2010 projektu badawczo–dydaktycznego (Department of Environmental Sciences) finansowanego przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku (budżet 1 mln $). Kierownik i koordynator projektu Development of Coal Gasification Technology for High Efficiency Fuel and Power Production (CoalGas) finansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem KIC InnoEnergy (budżet 14,5 mln EUR) . W latach 2004–2009 kierował programem dotyczącym analityki rtęci w środowisku w projekcie europejskim finansowanym w ramach 6. Programu Ramowego AQUATERRA.

Prof. Janusz Gołaś ma za sobą kilkuletnie pobyty naukowe na uniwersytetach amerykańskich (State University of New York, University of Illinois, National Science Foundation). W latach 2012–2014 był europejskim koordynatorem ds. absolwentów (Transition and Alumni Officer) w programach studiów magisterskich realizowanych w ramach KIC InnoEnergy. Od 2000 r. do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przez dwie kadencje (w latach 2016–2020) był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska.