Menu rozwijane

Jacek Zimny.jpg [422.59 KB]

Dr hab. inż. Jacek Zimny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Studia, doktorat i habilitacja na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Wieloletnie prace badawcze, wdrożeniowe oraz dydaktyczne w kraju i za granicą (mechanika, maszyny technologiczne, innowacyjne urządzenia i systemy ekoenergetyki).

Koordynator i kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych zespołów badawczo–wdrożeniowych opracowujących innowacyjne technologie energetyczne, urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej. Członek International Geothermal Association. Przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. prof. Juliana Sokołowskiego. Wieloletni członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, ekspert Sejmu RP ds. energetyki.

Promotor powszechnego programu oszczędności energii, czystych technologii energetycznych oraz stałej poprawy efektywności energetycznej i sprawności polskiej energetyki, budownictwa i transportu. Autor blisko 500 publikacji, ekspertyz, patentów i wdrożeń. Jego wizja: Odnawialne zasoby i źródła energii Polski – podstawą samowystarczalności energetycznej kraju i jego rozwoju.