Menu rozwijane

Bronisław Barchański.jpg [446.12 KB]

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, ukończył AGH w Krakowie. Był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, prodziekanem Wydziału Górniczego i  prorektorem AGH przez dwie kadencje oraz członkiem KAUT w Polsce.

Jest przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń WUG w Katowicach. Od lat 90. jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, wykładał w RFN, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Od Senatu TU Bergakademie Freiberg otrzymał honorowy tutuł Ehrenbürger der TU Bergakademie Freiberg. Brał udział w obradach Światowych Kongresów Górniczych.

Za współpracę z przemysłem wydobywczym został wyróżniony wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi w tym m.in. tytułem Honorowy Obywatel Miasta Rudy Śląskiej. Jako pierwszy Polak otrzymał medal G. Agricoli, ufundowany przez GDMB – RFN, który jest przyznawany osobom zasłużonym dla rozwoju światowego górnictwa i współpracy z niemieckimi uczelniami górniczymi. Jest żonaty i ma czworo dzieci.