Menu rozwijane

Bartosz Ziółkowski.jpg [435.83 KB]

Prezes Fundacji Wiedza Nauka Przyszłość, Przewodniczący Rady Fundacji Edukacji i Nauki. Ekonomista, menedżer oraz wykładowca akademicki. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej i warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie podyplomowych studiów Menedżerów Samorządu Terytorialnego. Inicjator i współtwórca Ostrowskiego Rynku Energetycznego – innowacyjnego i pionierskiego projektu lokalnej energetyki certyfikowanego przez Ministerstwo Energii oraz uwzględnionego w Strategii Wielkopolska 2030 jako modelowy wzór inicjatywy w zakresie lokalnego i ekologicznego bezpieczeństwa energetycznego miast. Koordynator budowy pierwszej w Polsce miejskiej sieci zielonej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców – jednej z najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce – Top Inwestycje Komunalne 2020.Współtwórca i koordynator pierwszego i dotychczas jedynego w kraju lokalnego zintegrowanego systemu ekologicznej elektromobilności – najlepszej inwestycji elektromobilnej roku 2018 w Polsce. Pomysłodawca koncepcji i programu budowy lokalnych społeczności energetycznych. Inicjator lokalnych strategii rozwoju gospodarki wodorowej.

Ekspert Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie rozwoju gospodarczego miast polskich Doradca Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG w zakresie funkcjonowania poszczególnych branż w sektorze usług komunalnych. Członek ogólnopolskich Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Systemu Finansów Publicznych oraz ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Członek ogólnopolskiej tematycznej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich.