Menu rozwijane

Andrzej Tomek.jpg [422.42 KB]

Dr hab. inż. Andrzej, Jan Tomek – ur. 17.01.1944 r. Emerytowany pracownik (1966-2013) naukowo-dydaktyczny (asystent, adiunkt i profesor) na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) oraz w latach 2013-2020 profesor wizytujący na Wydziale Leśnym w Poznaniu, specjalista w zakresie gospodarki łowieckiej i ekologii zwierząt. Kierownik studiów podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” w Krakowie (2007-2013) i w Poznaniu (2013-2016). Promotor 2 prac doktorskich, 74 magisterskich, 12 inżynierskich i 54 podyplomowych. Wykonawca badań dużych ssaków (głównie jeleni i łosi) w Beskidach: Sądeckim, Niskim i Żywieckim oraz na Roztoczu, Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej, Kotlinie Biebrzańskiej i Borach Stobrawskich. Wykłady z zakresu: ekologicznych podstaw gospodarki łowieckiej, myślistwa, gospodarki populacjami zwierząt i ochrony fauny. Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony przyrody (1993-2000), rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) w zakresie gospodarki łowieckiej od 1992 r., biegły sądowy w zakresie gospodarki łowieckiej i myślistwa oraz ochrony przyrody (2000-2010 i od 2012 roku), lektor — ekspert Polskiego Związku Łowieckiego (od 1998). Uczestnik staży naukowych w Niemczech, Słowacji i Ukrainie, kierownik dwóch wypraw do 4 parków narodowych Afryki Wschodniej i uczestnik wyjazdów do 7 parków narodowych w USA. Autor i współautor 224 opracowań, w tym podręcznika „Łowiectwo” (2008), 9 monografii i 96 publikacji naukowych oraz scenariuszy 4 filmów przyrodniczych.

Złoty Krzyż Zasługi (1989), Złota Odznaka Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1999), medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), medale Polskiego Związku Łowieckiego: „Złom” (2002) oraz złoty (1993), srebrny (1979), brązowy (1973) i zasłużony dla łowiectwa krakowskiego (1988), oraz Literary Prize Prix Culturel CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation) – Dubrownik, Croatia (2010).