Menu rozwijane

Główne zadania Rady to:

  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
  • identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów;
  • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących środowiska, energii i zasobów naturalnych;
  • wspieranie działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących środowiska, energii i zasobów naturalnych;
  • tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych;
  • edukacja oraz promocja działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 30 czerwca 2021 r.>>

Rada do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych - zdjęcie w treści wpisu

Skład Rady: