Menu rozwijane

Marek Kośny - zdjęcie w treści wpisu

Dr hab., ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów tejże uczelni.

Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący zespołu ekspertów Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, członek Rady Rodziny powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek rady Think-Tanku Impakt Dolny Śląsk. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. problematyki opodatkowania rodzin oraz sytuacji ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, w tym dwóch monografii: „Podatki a dobrobyt społeczny” oraz „Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin”. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), w Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych (Luksemburg) oraz Bar Ilan University w Tel Awiwie (Izrael).

Członek sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2016–2020.