Menu rozwijane

Katarzyna Roszewska - zdjęcie w treści wpisu

Dr hab., prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską. Rozprawę doktorską obroniła w 2005 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 r. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań eksperckich dla instytucji publicznych, organizacji społecznych z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i praw osób z niepełnosprawnościami. Współautorka społecznego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami ONZ.

Członkini stowarzyszeń naukowych: Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego (członek-założyciel), Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i sieci naukowych: Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante, Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej (członek-założyciel), Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna.

Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych na rzecz Osób Niepełnosprawnych przy MPiPS (2013–2015), Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON (2013–2015), ekspertka przy Międzyresortowym Zespole ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (2017–2018).

Działaczka społeczna, współtwórczyni Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, członkini rady programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz grupy On-Inclusion (2014–2020), wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.