Menu rozwijane

Gertruda Uścińska - zdjęcie w treści wpisu

Prof. dr hab., prawnik, pracownik naukowy i wykładowca, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, profesor pionu polityki społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej w Polskiej Akademii Nauk, członek biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz przewodnicząca Komitetu Sterującego ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela ISSA.

Ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej: Uniwersytetu w Antwerpii i Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), Instytutu Maxa Plancka (Niemcy) i innych, w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownik i ekspert w projektach badawczych polskich i międzynarodowych.

Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.