Menu rozwijane

Dobroniega Głębocka - zdjęcie w treści wpisu

Dr hab., socjolog – studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2016 r. pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach pracy socjalnej, pomocy społecznej i problemów społecznych. Prowadzi badania dotyczące niepełnosprawności, starości, samotnego rodzicielstwa, a także rozwoju zawodów i profesji pomocowych. Jest autorką, redaktorką i współredaktorką ponad 100 publikacji naukowych.

Doświadczenia zawodowe z zakresu pracy socjalnej zdobyła jako pracownik socjalny, konsultant i kierownik działu opieki środowiskowej w Ośrodku Opiekuna Społecznego i Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytomiu (1983–1996). Od 1998 r. uczestniczy w kształceniu kadr pomocy społecznej, m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i UAM w Poznaniu, a od 2003 r. w doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych (specjalizacja II stopnia) i kierowników jednostek pomocy społecznej.

Uczestniczyła w realizacji licznych projektów badawczych, w tym projektów systemowych współfinansowanych ze środków UE, a także jako moderatorka w konsultacjach rządowego programu „Za życiem” (2017–2018). Jest laureatką pierwszej nagrody dla najlepszego pracownika socjalnego (1992), trzykrotnie otrzymała nagrody indywidualne II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (2007, 2012, 2014).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w tym członkiem zarządu Sekcji Pracy Socjalnej PTS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.