Menu rozwijane

Bartosz Molik - zdjęcie w treści wpisu

Prof. dr hab., fizjoterapeuta, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prodziekan ds. Nauki (2012–2016) i dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2016–2020). Rektor tej uczelni w kadencji 2020–2024.

Autor ponad 200 publikacji naukowych polsko- i anglojęzycznych, w których podejmuje problematykę aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami i sportu paraolimpijskiego.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestnik projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym projektów zaaprobowanych przez Sport Science Committee, International Paralympic Committee podczas Igrzysk Paraolimpijskich Vancouver 2010, Londyn 2012.

Redaktor Naukowy kwartalnika Advances in Rehabilitation. Członek: komitetu redakcyjnego czasopisma „European Journal of Adapted Physical Activity”, Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Europejskiej, Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Instruktor międzynarodowy i trener w koszykówce na wózkach. Członek Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF – Europe. Wyróżniony odznaczeniami i nagrodami, m.in. Young Professional Award wręczoną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej (2013).