Menu rozwijane

Barbara Kromolicka - zdjęcie w treści wpisu

Prof. dr hab., profesor w dziedzinie nauk społecznych – pedagog społeczny. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz studiów podyplomowych Pedagogika Prawa i Readaptacji Niedostosowanych Społecznie na Uniwersytecie Opolskim. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca Komisji ds. Polityki Szkolnictwa Wyższego i Ewaluacji Osiągnięć Naukowych KNP PAN. W latach 2008–2016 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2018–2020 przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członki prezydium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz kierownik Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora przy Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1986–1990 wiceprezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego ds. upowszechniania kultury fizycznej.

Specjalizuje się w problematyce rodziny w kulturowej kreacji, pracy socjalnej w systemie kształcenia i polach praktyki, funkcjonowaniu człowieka w sytuacjach granicznych oraz animacji środowiska poprzez wprowadzanie społecznych i edukacyjnych idei wolontariatu. Prekursorka badań nad wolontariatem w Polsce (szczególnie hospicyjnym) oraz tworzenia świetlic środowiskowych w Szczecnie. Autorka i redaktor lub współredaktor naukowy ponad 170 prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Członkini sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2016–2020.