Menu rozwijane

Arkadiusz Karwacki - zdjęcie w treści wpisu

Dr hab., socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK.

Specjalizuje się w badaniach jakości życia, problemów społecznych oraz współczesnej polityki społecznej (ze szczególną koncentracją na polityce aktywizacji, usługach reintegracyjnych i wpływie na dobrostan pracowników różnych typów organizacji zatrudniających). Kierownik, koordynator i wykonawca wielu projektów badawczych, także o charakterze aplikacyjnym (standardy zarządzania usługami reintegracyjnymi, model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy). W dorobku nauki szuka nie tylko wyjaśnienia procesów społecznych, lecz także narzędzi przebudowy rzeczywistości. Dlatego też z pasją angażuje się w projekty, które mają potencjał wpływania na zmiany instytucjonalne, poprawę jakości życia różnych grup oraz przebudowę wpływu społecznego różnych typów organizacji.

Aktualnie członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i przewodniczący rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Członek Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz International Sociological Association. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.