Menu rozwijane

Rada do spraw Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji.

Prace Rady obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych.

W skład Rady weszli wybitni specjaliści reprezentujący różne dyscypliny z zakresu nauk społecznych.

Rada do spraw Społecznych nawiązuje do działalności sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju, która w latach 2015-2020 wspierała Prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie pierwszej kadencji.

Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Społecznych >>

11_andrzej_duda_powolanie_rady_ds_spolecznych_nrr_20210506_mbo23028_.jpg [1.02 MB]
Skład Rady: