Menu rozwijane

Starosta Krakowski.

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł MBA certyfikowany przez National Louis University.

Poznawał pracę w administracji i zdobywał doświadczenie jako asystent parlamentarny oraz dyrektor biura poselskiego.

Z samorządem związany od czasów studenckich. W latach 2002-2010 wykonywał mandat radnego Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Nieprzerwanie od 2010 roku jest radnym powiatu krakowskiego. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję wicestarosty, a od 2018 roku pełni funkcję Starosty Krakowskiego.

Pełni liczne funkcje społeczne. Jest członkiem: Zarządu Związku Powiatów Polskich, Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Krakowie, Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

Żonaty, ojciec dwóch synów.