Menu rozwijane

Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (inżynier, specjalność – konstrukcje lotnicze).

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992–1998 był Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Jednocześnie od 1997 r. do 1999 r. był również członkiem rady programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

W latach 1998–2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998–2002) i Wicemarszałkiem (2001–2002). Zajmował się m.in.: programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000–2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących kilku programów pomocowych. Z kolei w latach 2001–2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a w latach 2002–2005 był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz od 2004 r. do 2005 r. członkiem regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

W 2005 r. wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił do maja 2013 r. W tym czasie, w latach 2005–2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, a w lutym 2020 r. został wybrany przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność” (był m.in.: członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w  WSK i OBR-PZL Mielec, wiceprzewodniczącym sekcji krajowej Przemysłu Lotniczego). Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci. Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwie dorosłe córki i sześcioro wnucząt.