Menu rozwijane

Burmistrz Miasta Krasnystaw.

Absolwent Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury w Dęblinie, Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

W latach 1991 – 2015 jako przedsiębiorca prowadził własną działalność gospodarczą. W tym okresie zasiadał również w zarządach stowarzyszeń wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości: Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich „Krasnostawianie” oraz Krasnostawskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości „Bona Fides”.

Na początku 2015 r. rozpoczął pracę w miejskim samorządzie jako Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, a następnie, po wygranych wyborach samorządowych w listopadzie 2018 r., został Burmistrzem Miasta Krasnystaw.

Jeszcze na początku pracy samorządowej wchodził w skład zarządu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS - stowarzyszenia działającego na rzecz promowania i wspierania produktu i marki pochodzenia regionalnego. Został członkiem zarządu stowarzyszenia zrzeszającego samorządy miast i miasteczek - Unia Miasteczek Polskich. W styczniu 2020 r., w ramach reprezentowania tej korporacji samorządowej, został powołany na członka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie zajmował się sprawami ds. rolnictwa i zasobów naturalnych, jako jeden z koordynatorów w komisji NAT oraz zasiadał w komisji SEDEC zajmującej się sprawami społecznymi, edukacją, zatrudnieniem, badaniami naukowymi i kulturą w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Poza wymienionymi działaniami na rzecz lokalnej przedsiębiorczości czy wspierania samorządów, jeszcze na początku lat 90.  angażował się w prace stowarzyszeń zrzeszających rodziny katyńskie, zmierzając do ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej.

W marcu 2021 r., na posiedzeniu Rady Mediów Narodowych, został powołany na Członka Rady Programowej Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie.

Żonaty, ojciec trzech synów oraz dziadek dwóch wnuczek.