Menu rozwijane

Urodzony 17 sierpnia 1968 roku w Krakowie. Magister filozofii – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej. Ukończył także studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie.

Przez wiele lat związany z oświatą, jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie,  w latach 2000-2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie.

Działacz samorządowy i społeczny. Zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach, w latach 1994-2006, a następnie, do 2014 roku Radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był też m.in. redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej.

W czerwcu 2014 roku został posłem na Sejm RP, w miejsce obecnego Prezydenta RP, który został europosłem. Pracował m.in. w komisji edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, a także w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji,  16 grudnia 2015 roku został powołany na funkcję wicewojewody małopolskiego, od 2 czerwca 2017 roku był wojewodą małopolskim. Funkcję tę pełnił do 7 sierpnia 2020 roku.

Od dnia 8 października 2020 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Z dniem 4 stycznia 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana – orderem domowym konstytucyjnej linii dynastycznej królestwa Portugalii.

Jest żonaty, ma dwóch synów.

Minister Piotr Ćwik pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.