Menu rozwijane

Starosta Tatrzański.

Geodeta, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, biegły sądowy.

W latach 1990–2002 radny Miasta Zakopane, w latach 1995–2001 Zastępca Burmistrza, następnie w latach 2001–2006 Burmistrz Miasta Zakopane. Od 2010 r. radny Powiatu Tatrzańskiego, od 2014 r. Starosta Tatrzański.

Przewodnik tatrzański III kl. W latach 80. XX w. organizator i wykonawca akcji przerzutu z Polski na terytorium Czechosłowacji zakazanej literatury religijnej w języku słowackim. Jeden z inicjatorów transgranicznej współpracy polsko-słowackiej, członek rady Euroregionu Tatry (1995–2007), wiceprzewodniczący Związku Euroregion Tatry (2000–2006), z ramienia samorządu uczestnik grupy roboczej ds. przejść granicznych i transportu polsko-słowackiej komisji międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej.

Członek rady Tatrzańskiego Parku Narodowego (1998–2007 i ponownie od 2015 r.), wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi (2000–2007), członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2004–2009).

Harcmistrz, w 1980 r. współzałożyciel Kręgów im. Andrzeja Małkowskiego i w 1989 r. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Współorganizator wielkich imprez sportowych, m.in. Zimowej Uniwersjady 2001, Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (11.11.1990 r. przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego), Srebrnym Medalem Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (2005), Medalem „Pro Memoria” (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Medalem „Pro Patria” (2015), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).