Menu rozwijane

Burmistrz Wielunia.

Absolwent Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecny Uniwersytet Przyrodniczy) oraz podyplomowego Studium Finansów i Bankowości na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny). Ukończył specjalistyczne szkolenia z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, oceny ryzyka kredytowego oraz studia podyplomowe Manager Samorządu Terytorialnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Był inspektorem bankowym i specjalistą kredytowym. Prowadził własną działalność gospodarczą, współtworząc spółkę leasingową, w której pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

W 1998 r., z ramienia Forum Samorządowego Ziemi Wieluńskiej, został najmłodszym radnym Rady Powiatu Wieluńskiego, a następnie członkiem Zarządu Powiatu Wieluńskiego.

W roku 2000 z jego inicjatywy powstał projekt pod nazwą „BON dla Wieluniaka”. Akcja doczekała się jedenastu kolejnych edycji. Dzięki niej do wieluńskich (rodzimych) sklepów trafiły bony łącznej wartości ponad 7 mln zł.

W latach 2006-2014 radny Rady Miejskiej w Wieluniu. W tym okresie przez 2 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.

Od 2014 r. jako Burmistrz Wielunia, aktywnie zaangażowany w działania proekologiczne – Gmina Wieluń jako jedna z pięciu gmin znajduje się w gronie samorządów włączonych do pilotażowego programu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

W 2019 r. był organizatorem 80-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydentów: Polski – Andrzeja Dudy i Niemiec – Franka-Waltera Steinmeiera.

Ma dwoje dorosłych dzieci.