Menu rozwijane

Prezydent Stalowej Woli.

Absolwent politologii i prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Od 2014 r. Prezydent miasta Stalowej Woli. Działalność samorządową rozpoczął w 2006 r. – mając 21 lat, jako najmłodszy wówczas w historii Stalowej Woli samorządowiec, został radnym Rady Miejskiej, którą to funkcję sprawował przez dwie kadencje.

Był dyrektorem biura poselskiego posła Antoniego Błądka, a następnie dyrektorem biura senator Janiny Sagatowskiej. W 2013 r. wprowadził innowacyjne i modelowe rozwiązania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, gdzie był dyrektorem. Od 2014 r. zarządzał Departamentem Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną służbę na rzecz samorządności w Polsce. Otrzymał również: nagrodę im. Grzegorza Palki – samorządowego Oskara, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym, tytuły Podkarpackiego Samorządowca Bliskiego Rodzinie – Amicus Familiae, oraz Samorządowca Roku 2019. W 2018 r. otrzymał także brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a w 2021 r. został wyróżniony tytułem „Podkarpacki Lider Samorządności” w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Żonaty, ma dwóch synów.