Menu rozwijane

Burmistrz Zawichostu.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie projektami społecznymi” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz „Doradztwo zawodowe” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Całe życie zawodowe związana z samorządem gminnym. W latach 1996 – 2015 była kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawichoście, w latach 2015 – 2017 pracowała na stanowisku kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, a w latach 2016 – 2018 była Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Sandomierza ds. Rewitalizacji. W 2018 roku została wybrana na stanowisko Burmistrza Zawichostu.

Prowadzi bogatą działalność społeczną. Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…”, działającego na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Pełniła liczne funkcje zewnętrzne, m.in. w Wojewódzkiej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego oraz Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.

Autorka i realizatorka ponad setki projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Mężatka, ma trzech dorosłych synów.