Menu rozwijane

Były Burmistrz Lubartowa.

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Członek NSZZ „Solidarność”, współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Ziemi Lubartowskiej. Z inspiracji przyjaciół z Komitetu, dwa tygodnie po wyborach czerwcowych 1989 r., wystartował i wygrał wybory w gminie Firlej, zostając pierwszym w Polsce naczelnikiem gminy reprezentującym nurt niepodległościowy.

W latach 1990–2010 Wójt Gminy Lubartów, a w latach 2010–2018 Burmistrz Lubartowa. Reprezentując samorząd gminny, pracował w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Udzielał się w pracy komitetów monitorujących i sterujących programów przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. Był członkiem zarządów Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Gmin Lubelszczyzny. Jest laureatem nagrody im. Grzegorza Palki – samorządowego Oskara. Działa w organizacjach samorządowych i społecznych.

Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2010 r. przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Żonaty, ma trzy córki i wnuki.