Menu rozwijane

Marszałek Województwa Śląskiego.

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo z szeroko pojętą spółdzielczością w Tychach. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze finansowym, m.in. dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego oraz dyrektora ds. aktywów strategicznych. Był Prezesem Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej z siedzibą w Tychach oraz sekretarzem Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. Jest ekspertem z zakresu projektów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym oraz aktywizacji obszarów poprzemysłowych.

Angażował się w działalność sektora pozarządowego – Stowarzyszenia „Tychy Naszą Małą Ojczyzną”. Dwukrotnie (2010, 2014) uzyskał mandat radnego Rady Miasta Tychy. Inicjator m.in. powstania tyskiego budżetu obywatelskiego. W 2014 r. ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Tychy. Uzyskał drugi rezultat.

W 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zdobył 33 315 głosów. 21 listopada 2018 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu transformację regionu, m.in. w pracę tzw. Platformy Transformacji Regionów Górniczych przy Komisji Europejskiej. Priorytetowe obszary działalności to również kultura, infrastruktura, transport, ekologia i sport.

Otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Złotą i Srebrną Odznakę za Zasługi dla Sportu przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, Odznakę Honorową za Zasługi dla Turystyki przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki, a także wyróżnienie „Animus Silesiae” przyznane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.