Menu rozwijane

Prezydent Chełma.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne i studia podyplomowe z prawa medycznego na tej uczelni. Absolwent Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Liderów Politycznych. Uczestnik International Visitor Leadership – programu prowadzonego przez Departament Stanu USA.

Pracował m.in. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Chełmie oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. W latach 2015–2017 zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku doradcy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Od marca 2017 r. członek Rady Programowej Polskiego Radia Lublin, od września 2017 r. pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju służby zdrowia. W kwietniu 2018 r. został dyrektorem gabinetu politycznego Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. W latach 2014 – 2018 radny dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W wyborach samorządowych w 2018 r. wybrany na prezydenta Chełma. Obecnie najmłodszy prezydent miasta w Polsce.

Z nominacji wojewody lubelskiego zasiadł w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Odznaczony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”.

Inicjator i Prezes Stowarzyszenia Prezydentów Miast Polskich – „Praca, Rozwój, Odpowiedzialność”.