Menu rozwijane

Burmistrz miasta Kowary.

Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowo kształciła się w zakresie zarządzania.

W latach 1990–1998 pełniła funkcję wójta Mysłakowic, równocześnie współzakładała i została pierwszą przewodniczącą Związku Gmin Karkonoskich. Następnie przez dwa lata była zastępcą dyrektora w Dolnośląskiej Regionalnej Kasie Chorych Oddziału Jelenia Góra. W latach 2000-2008 zajmowała stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, następnie została dyrektorem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

W 2006 r. została wybrana radną sejmiku dolnośląskiego, a w 2010 r., po śmierci Jerzego Szmajdzińskiego w katastrofie smoleńskiej, uzyskała uprawnienie do objęcia po nim mandatu.

Od 2017 r. jest przewodniczącą rady krajowej Unii Pracy.

W 2018 r. została wybrana na stanowisko burmistrza miasta Kowary, a od 2020 r pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Związku Gmin Karkonoskich (Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn, Piechowice, Szklarska Poręba, Jeżów Sudecki).

Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998) i Odznaką Honorową Złotą – zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2013).

Jest aktywnym działaczem społecznym, honorowym członkiem Stowarzyszenia Amazonek Gminy Mysłakowice, Kanclerzem Bractwa Strzeleckiego Ziemi Jeleniogórskiej oraz opiekunem stowarzyszenia diabetyków.