Menu rozwijane

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie budowlanym.

Był ekspertem Rady Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem zespołu doradczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju oraz doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykładowca, autor wielu publikacji naukowych i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Jest doświadczonym pracownikiem samorządowym. Był związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, a także doradcy Prezydenta Miasta Białegostoku ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE.