Menu rozwijane

Burmistrz Środy Śląskiej.

Magister zarządzania. Bezpartyjny samorządowiec – w latach 2002-2014 radny Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej, a od 2014 r. - Burmistrz.  W latach 1997-2004 nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach średnich, w 1995 r. jeden z laureatów ogólnopolskiego turnieju wiedzy „Akademia gry na giełdzie”, organizowanego przez czasopismo „Gra na Giełdzie” we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2000 - 2010 pracował w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej, przechodząc wszystkie szczeble stanowisk: od podinspektora ds. inwestycji, przez kierownika wydziału gospodarki nieruchomościami, do kierownika Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu. W 2010 r. rozpoczął współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT przy realizacji projektu unijnego DCMiB WCB EIT+, polegającego na budowie laboratoriów naukowo-badawczych i utworzeniu największego w Polsce centrum naukowo-badawczego na Praczach Odrzańskich.

W latach 2007 - 2018 specjalizował się w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, opiniował i oceniał projekty unijne jako ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji, rewitalizacji i przedsiębiorczości.

W 2006 r. współzałożyciel i członek, a od 2012 r. prezes Stowarzyszenia „RAZEM dla Ziemi Średzkiej”, z ramienia którego startował w wyborach na Burmistrza Środy Śląskiej. Od 2010 do 2015 r. członek Stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk.