Menu rozwijane

Polityk, rolnik, samorządowiec i działaczka związkowa, poseł na Sejm VIII i IX kadencji Sejmu RP. Przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Do czasu przejścia na emeryturę zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rolnego w miejscowości Kryniczki.

Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” pełniła funkcję członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w następujących latach: 1997-2005, 2008-2015. Od 1989 r. zaangażowana w działalność związkową NSZZ „Solidarność” RI. W strukturach związkowych pełniła funkcję m.in. Przewodniczącej Rady Regionalnej w Zamościu, a następnie Rady Wojewódzkiej w Lublinie oraz funkcję sekretarza Rady Krajowej. W 2016 r. na Zjeździe Krajowym w Warszawie wybrana na Przewodniczącą Struktur Krajowych Rolniczej Solidarności. Pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji „Kasa Nadziei” powołanej do wspierania działalności związkowej. Zaangażowana w prace społeczne w swoim środowisku.

W latach 1990-2015 sprawowała mandat radnej: 1990-1998 Gminy Izbica, 1998-2002, 2006-2015 powiatu krasnostawskiego, pełniąc w ostatniej kadencji funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.

W latach 1998-2002 wybrana na delegata Zamojskiej, a następnie Lubelskiej Izby Rolniczej. Wielokrotnie kandydowała w wyborach parlamentarnych. W roku 2015 uzyskała mandat posła VIII, a w 2019 r. IX Kadencji Sejmu.

Odznaczona Złotą Odznaką Związkową oraz w 2006 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.