Menu rozwijane

Od 1975 r. do 2017 r. prowadził gospodarstwo rolne we wsi Gałkówek Kolonia w gminie i powiecie Brzeziny, w województwie łódzkim. Obecnie emerytowany rolnik.

Od 1985 r. był prezesem Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych w Łodzi. W latach 1992-1998 był prezesem zarządu firm zajmujących się handlem nasionami. Od 2006 roku zasiadał w Radach Nadzorczych firm związanych z rolnictwem: ELEWARR Sp. ogród zoologiczny (2006-2008), Lubelski Rynek Hurtowy „Elizówka” S.A. (2008-2012), Hodowla Roślin Strzelce Sp. z.o.o (od 2013).

Jest ekspertem w dziedzinie zabezpieczenia społecznego rolników. Przez wiele lat zasiadał w Radzie Rolniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w latach 2006-2011 był wiceprzewodniczącym tej Rady.

W latach 2001-2003 był prezesem Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W latach 2000-2003 przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w Warszawie. Od 2005 r. ponownie jej przewodniczący. Od 2005 r. członek Prezydium COPA COGECA  w Brukseli. Od września 2017 r. do września 2020 r. Wiceprezydent COPA COGECA.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Rolnictwa.

Żonaty, troje dzieci.