Menu rozwijane

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie.

W latach 1976-1990 pracował jako ordynator, a następnie jako kierownik w państwowym zakładzie leczenia zwierząt w Gorzkowie i Żółkiewce. Od 1990 r. do 1999 r. prowadził prywatną lecznicę dla zwierząt. Od 1999 r. do 2002 r. pełnił funkcję wicestarosty powiatu krasnostawskiego, następnie (2002-2006) kierował biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie.

W latach 1990–1998 pełnił funkcję radnego i przez jedną kadencję przewodniczącego rady gminy w Żółkiewce. Od 1994 r. do 1998 r. był delegatem do Sejmiku Województwa Zamojskiego, a od 2006 r. do 2007 r. wójtem gminy Żółkiewka. W 2006 r. stanął także na czele Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.

W wyborach w 2007 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat senatorski, otrzymując w okręgu chełmskim 89207 głosów. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W 2016 r. został przewodniczącym rady nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych, członkiem zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin, gdzie jego głównym zadaniem był nadzór nad hodowlą zwierząt w Stadzie Ogierów w Białce oraz Gospodarstwie Rolnym Uszyce (główny kierunek hodowli w gospodarstwie – krowy mleczne). W 2019 r. uzyskał możliwość objęcia mandatu w miejsce wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek i wszedł do Sejmu RP.

Od września 2020 r. sprawuje funkcję p.o. Prezesa Zarządu Stadniny w Janowie Podlaskim.